Льготы пенсионерам ветеранам труда Украине

Згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку» (Надалі — Закон) ветеранами праці є: 

 • всі громадяни зі стажем роботи 40 років — для чоловіків і 35 років — для жінок, які вийшли на пенсію;
 • громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів в – з ст. 13 та ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про пенсійне забезпечення» за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством колишнього СРСР;
 • інваліди I і II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Содержание

Підтвердження статусу

Документом, що підтверджує статус ветерана праці є посвідчення ветерана праці.

Посвідчення і нагрудний знак ветерана праці видають за місцем проживання ветерана органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам-військовослужбовцям — органи, які здійснюють їхнє пенсійне забезпечення. У посвідченні обов’язково повинні бути особистий підпис ветерана праці, його фотографія, печатка органу, що видав посвідчення. Видають посвідчення і нагрудний знак безкоштовно.

Пільги ветеранам праці

Попри те, що перелік пільг для ветеранів праці, передбачений Законом, чималий, більшість із них несуттєві або не реалізуються на практиці через відсутність фінансування.

Ветерани праці мають право на: 

 • користування за умови виходу на пенсію або зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння);
 • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову шпиталізацію;
 • використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;
 • першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
 • переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;
 • переважне право на встановлення домашніх телефонів;
 • звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;
 • безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Республіки Крим) за місцем проживання.
 • Пільговий проїзд надають за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

За особливі заслуги

Для громадян, які мають особливі трудові заслуги — Герої Соціалістичної Праці, Герої України, повні кавалери ордена Трудової Слави — передбачені додаткові пільги та гарантії, а саме:

 • надбавки до пенсій у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України;
 • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового і митного законодавства;
 • першочергове безоплатне лікування особисте і членів сімей;
 • першочергове безоплатне забезпечення ліками, що купують за рецептами лікаря, доставка ліків додому;
 • безкоштовне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням із компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;
 • звільнення від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг;
 • безкоштовний проїзд один раз на рік (в обидва боки) залізничним транспортом у двомісних купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом в каютах першого класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
 • безкоштовне користування внутрішнім міським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами), поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості — автобусами внутрішньообласних автобусних ліній;
 • переважне право залишитися на роботі за скороченні чисельності або штату працівників незалежно від часу роботи на підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування за ліквідації підприємства, установи або організації;
 • надання щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до трьох тижнів на рік у зручний час;
 • виплата дружині (чоловіку) і дітям до 18 років у разі смерті одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті, в розрахунку на одну людину та ін.

Додаткові пільги

Крім того, всі українці, які досягли пенсійного віку, користуються правами і гарантіями, передбаченими для літніх громадян.

Основними серед них є право дострокового виходу на пенсію за півтора року до досягнення віку, передбаченого Законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічної діяльності».

Таке право мають ті, хто був звільнений з ініціативи власника через зміни в організації виробництва і праці або за станом здоров’я і має мінімальний страховий стаж для призначення пенсії.

Самотнім громадянам, які досягли похилого віку, виплачують соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». 

Є в літніх людей також пільги щодо сплати деяких податків і зборів. Самотні громадяни похилого віку, які мають у власності житловий будинок, звільняються повністю або частково від сплати земельного податку або орендної плати за землю. Такі ж права у тих літніх людей, хто має дачу або будинок в садовому товаристві.

Источник: https://www.msp.gov.ua/content/veteranam-praci.html?PrintVersion

Какими льготами пользуются ветераны труда украины?

Льготы ветеранам труда в Украине определяет Закон Украины №3721-XII «Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Украïнi».

См. последние новости по льготам

Кого считают ветеранами труда?

Согласно Закону ветеранами труда считаются:
1) обычные пенсионеры со стажем работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет – для женщин;
2) льготные пенсионеры по списку №1 с общим стажем не менее 30 лет для мужчин и 25 лет – для женщин;
3) льготные пенсионеры по списку №2 с общим стажем не менее 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин;
4) льготные пенсионеры по пунктам «в»-«з» статьи 13 Закона Украины №1788-12 (сельские трактористы-машинисты, доярки, свинарки; водители городского пассажирского транспорта и другие – при наличии стажа у мужчин – 35 лет и женщин – 30 лет;
5) пенсионеры по выслуге лет по статье 52 ЗаконаУкраины №1788-12 (авиаторы, железнодорожники, водители грузовиков на шахтах и рудниках, докеры-механизаторы, геологи, лесозаготовители, артисты, учителя, врачи, спортсмены и другие) — при наличии стажа у мужчин – 35 лет и женщин – 30 лет;
6) пенсионеры по возрасту отдельных категорий граждан: — лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики; — инвалиды по зрению 1-ой группы и инвалиды с детства 1-ой группы; при наличии стажа у мужчин – 30 лет и женщин – 25 лет;

7) пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего Союза ССР;

8) инвалиды 1-ой и 2-ой групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.

Льготы ветеранам труда

Согласно Закону ветеранам труда предоставляется довольно много различных льгот. Все их можно условно разбить на следующие категории: — важные и действующие; — трудно реализуемые;

— неактуальные.

Освобождение от уплаты налога на землю

Освобождение от уплаты налога на землю действует и это полезно собственникам земли, в том числе, дачникам. Обычные пенсионеры по возрасту, не ветераны труда, уже освобождены от уплаты налога на землю. Так, что это приятно только другим видам ветеранов труда.

Бесплатный проезд для ветеранов труда отменен

Бесплатный проезд ветеранам труда, (как ветеранам труда!) отменили с 1 июня 2015 года. По-крайней мере, те, кто является еще и обычными пенсионерами по возрасту ничего не потеряли.

Раньше ветераны труда, в отличие от обычных пенсионеров, имели право кроме бесплатного проезда в трамваях, троллейбусах, пригородных электричках и теплоходах, еще и: — в городских автобусах и маршрутных такси (на обычные такси не распространяется); — в сельской местности – на автомобильный транспорт общего пользования;

— автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту проживания.

Льготы на проезд ветерану труда — пенсионеру по возрасту

Начиная с июня 2015 и сейчас в 2016 году — эта льгота по проезду в городских автобусах и маршрутках распространилась на  всех пенсионеров по возрасту. К счастью, почти 100 % ветеранов труда — это пенсионеры по возрасту. Так что никто не пострадал, но конкуренция за бесплатное место в автобусе стала больше.

Дело в том, что как, как и раньше, есть ограничения на количество льготников в автобусе: не более двух льготников всех видов в маршрутках типа «Мерседес», до 4-х – в автобусах типа «Богдан» и до 6-ти – в больших автобусах. Кстати, насчет ограничения количества льготников в одном транспортном средстве в Законе ничего не сказано. Это, по-видимому, решение местных властей или самих перевозчиков. Впрочем, вполне разумное.

В сельских районах право на проезд по местным маршрутам, надо думать, определяют местные Советы.

Медицинские льготы ветеранам труда

1) Право на пользование поликлиниками, к которым ветеран труда был прикреплен по прежнему месту работы. 2) Право на первоочередное (но не бесплатное) зубопротезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов).

3) Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением. 4) Право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию. 5) Право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Эти льготы или не имеют особого значения, или реализовать их льгот весьма затруднительно.

Льготы по отпускам ветеранам труда

1) Использование очередного отпуска в удобное время.
2) Право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель.

Неактуальные льготы для ветеранов труда

В законе прописаны различные льготы, которые были актуальными в советские времена, но которые в настоящее время или не имеют особого значения, или их весьма трудно реализовать.

К таким льготам относятся: — преимущественное право на улучшение жилищных условий, выделения земельных участков для жилой застройки, садоводства и огородничества; — первоочередной ремонт жилых домов и квартир и обеспечение топливом; — первоочередное получение ссуды на жилищное строительство с льготным ее погашением; — преимущественное право на вступление в садоводческие и гаражные кооперативы;

— преимущественное право на установление домашнего телефона.

Таким образом

Как мы видим, самыми важными для ветерана труда льготой, которую он дополнительно получает, по сравнению с обычными пенсионерами, это: – бесплатный проезд в городских автобусах и маршрутках.

При одном важном условии – «льготников» всех видов должно быть не более двух, четырех или шести в зависимости от вместительности автобуса или маршрутного такси.

Где и как получить удостоверение ветерана труда?

Получить удостоверение ветерана труда оказывается очень просто! Нужно пойти в ближайшее Управление труда и социальной защиты населения — районное, городское или еще какое — с пенсионным удостоверением, паспортом и двумя фотографиями (как на паспорт).  Данные о стаже уже есть там в базе данных. У меня это заняло времени где-то с полчаса.

Другой вопрос, зачем оно сейчас — в 2016 году — нужно, это удостоверение ветерана труда?

www.raschet-pensii.in.ua

Льготы в Украине для ветеранов труда

Основным законом, регулирующим льготы для ветеранов труда на Украине, является Закон №3721-XII от 16.12.1993 г. «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине».

Кто имеет право на получение статуса Ветеран труда?

Ветераном труда признается лицо, имеющее стаж работы 40 лет — для мужчин и 35 лет — для женщин.

Кроме того, ветеранами труда признаются лица имеющие право на льготный выход на пенсию и имеющие стаж работы по списку №1 (http://zakon3.rada.gov.

ua/laws/show/36-2003-%D0%BF) – 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, по списку №2 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/36-2003-%D0%BF) – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Статус ветерана труда предусмотрен также для лиц, подпадающих под пункты «в»-«з», статей 13, 52 и ч.1 ст.18 Закона Украины «Об пенсионном обеспечении» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12), со стажем работы 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, для статей 13 и 52, и 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин для статьи 18.

Инвалиды 1-й и 2-й группы имеют право на получение статуса ветерана труда, если их общий стаж работы составляет не менее 15 лет.

Статус Ветерана труда сохраняется за лицами, награжденными медалями «Ветеран труда», по закону СССР.

Антикоррупционный закон не действует

Льготы Ветеранам труда

Ветераны труда имеют право на:

1) пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

2) первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов), при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу;

3) преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

4) ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

5) первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

6) использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

7) преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвода земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

8) первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получении займа для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;

9) преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;

10) преимущественное право на установку домашних телефонов;

11) освобождение от платы за землю;

Источник: http://yur-zakon.ru/kakimi-l-gotami-pol-zuyutsya-veterany-truda-ukrainy.html

Льготы для ветеранов труда в украине в 2019 году

08.04.2018

Он пояснил что, Верховная Рада приняла решение о приостановке с 1 июня льготного проезда для определенных категорий граждан, но местные органы власти по их усмотрению имеют возможность определять потребность в льготном проезде на общественном транспорте — например, там, где существуют проблемы с доставкой школьников к местам обучения.

Льготы ветеранам труда в Украине

Освобождение от уплаты налога на землю действует и это полезно собственникам земли, в том числе, дачникам. Обычные пенсионеры по возрасту, не ветераны труда, уже освобождены от уплаты налога на землю. Так, что это приятно только другим видам ветеранов труда.

Льготы ветеранам в 2019 году

Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам России, которые добились особых достижений в своей сфере деятельности, а так же лицам, чья трудовая деятельность началась до их восемнадцатилетия, во время Великой Отечественной Войны. Для того чтобы получить звание ветерана, необходимо предоставить свидетельство о наличии трудового стажа в размере сорока лет для мужчин и тридцати пяти лет для женщин, являющихся гражданами РФ.

Государственная помощь ветеранам труда в Брянской области в 2019 году

Форма и размер помощи, как правило, индексируются в зависимости от экономической ситуации в стране, ответственность за распределение государственных пособий и субсидий возложена, по большей части, на региональные власти. На какую помощь могут рассчитывать ветераны труда Брянской области?

Льготы ветеранам труда — в Украине

Дело в том, что, как и раньше, есть ограничения на количество льготников в автобусе: не более двух льготников всех видов в маршрутках типа «Мерседес», до четырех – в автобусах типа «Богдан» и до шести – в больших автобусах. Кстати, насчет ограничения количества льготников в одном транспортном средстве в законе ничего не сказано. Это решение местных властей или самих перевозчиков. Впрочем, вполне разумное.

Какие льготы у ветеранов труда

 • по Списку № 1 — при наличии стажа у мужчин — 30 лет, у женщин — 25 лет;
 • по Списку № 2 — при наличии стажа у мужчин — 35 лет, у женщин — 30 лет;
 • лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики при наличии стажа у мужчин — 30 лет и у женщин — 25 лет.

Государственные гарантии и льготы ветеранам труда и лицам преклонного возраста в Украине

 1. пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
 2. первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
 3. преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения ;
 4. ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
 5. первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первоочередная госпитализацию;
 6. использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
 7. преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;
 8. первоочередное получение ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение ссуды для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;
 9. преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;
 10. преимущественное право на установку домашних телефонов;
 11. освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;
 12. бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской

Какие льготы и надбавки к пенсии положены ветерану труда в 2019 году

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области имеется свой список льгот, которые присущи только этому региону.

Стоит выделить фармацевтические субсидии на некоторые виды лекарств в государственных аптеках.

Также ветеранам труда предоставляется социальная карта, которая в продуктовых магазинах (не всех) позволяет рассчитывать на скидку в 5% на хлебобулочные изделия, молоко и многие другие продукты питания.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда в 2019 году

 • бесплатная помощь в государственных медицинских учреждениях, в том числе изготовление, поддержка и обслуживание зубных протезов;
 • бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также скидка 50 % на водный транспорт;
 • преимущество в 50 % при оплате жилплощади, в том числе и оплата жилья за нетрудоспособных членов семьи, проживающих совместно и находящихся на иждивении ВТ, если это является для таких членов семьи основным источником средств к существованию;
 • скидки при погашении ЖКХ, домашнего телефона, радиоприемника.

Льготы ветеранам труда на 2019 год

С приближением даты выхода на заслуженный отдых многим нашим соотечественникам свойственно бросаться на поиски оснований для получения статуса «Ветерана труда». И идеальный вариант в данном случае — добиться этого на уровне государства. Рассмотрим ситуацию, увенчавшуюся успехом. «Корочка» получена, но что делать дальше?

Льготы для ветеранов труда в украине в 2019 году Ссылка на основную публикацию

Источник: https://truejurist.ru/kompensatsii/lgoty-dlya-veteranov-truda-v-ukraine-v-2018-godu

Льготы ветеранам труда в Украине

Льготы ветеранам труда в Украине определяет Закон Украины №3721-XII «Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Украïнi».

См. последние новости по льготам

Ветеран труда в украине льготы

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Льготы (преференции) пенсионерам ветеранам труда Украине

— все граждане со стажем работы 40 лет — для мужчин и 35 лет — для дам, каковые вышли на пенсию

Если вы подходите под категорию, дающую вам возможность взять удостоверение Ветеран труда, рекомендую это сделать. Это еще 1 документ, что не имеет никаких личных цифровых идентификаторов и ш3хкодов . Им кроме этого возможно пользоваться для безплатного проезда в метро и муниципальном транспорте (но не в маршрутках), удостоверение предоставляет последовательность и других льгот.

П.

Розенко предлагает внести трансформации в законы Украины “О Кабмине Украины” и “О статусе нардепа Украины”, предусмотрев осуществление пенсионного обеспечения бывших участников Кабмина и украинских парламентариев на неспециализированных основаниях в порядке, определенном законом “Об общеобязательном национальном пенсионном страховании”. Согласно точки зрения нардепа, должен быть “единый принцип начисления пенсии и участникам правительства, и президенту, и народным депутатам, и простым гражданам”.

Кто считается ветераном труда, какие конкретно они имеют льготы (преференции)

— бесплатный проезд всеми видами муниципального пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом неспециализированного пользования (за исключением такси) в сельской местности, и ЖД и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Республики Крым) по месту жительства.

— первостепенное получение ссуды на личное (кооперативное) жилищное постройку с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года по окончании окончания строительства, и первостепенное получение ссуды для постройки либо приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;

— первостепенное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первостепенная госпитализация;

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Украинским ветеранам труда льготы (преференции) больше не положены

Отметим, что украинский парламент еще в 2014 году одним из первых собственных ответов отменил либо ограничил последовательность льгот населению. Порошенко надвинет новый саркофаг, но льготы (преференции) чернобыльцам не позволит

КС признал конституционным лишение ветеранов труда последовательности льгот. Ответ суда от 22 мая опубликовано на сайте суда, об этом сказали «Украинские новости».

КС сделал вывод, что льготы (преференции) ветеранам труда не имеют фундаментального характера и не связаны с социальными рисками и являются формой вознаграждения граждан за их трудовые заслуги.
Как ранее заявлял экс-премьер-министр Арсений Яценюк, количество льготников необходимо уменьшить наполовину.

Льготы (преференции) ветеранам труда — в Украине

Эти льготы (преференции) либо не имеют особенного значения, либо реализовать их очень затруднительно.

— льготные пенсионеры по перечню № 1 с неспециализированным стажем не меньше 30 лет для мужчин и 25 лет – для дам;

Освобождение от уплаты налога на землю действует, и это полезно собственникам почвы, а так же дачникам. Простые пенсионеры по возрасту, не ветераны труда, уже высвобождены от уплаты налога на землю. Так что это приятно лишь вторым видам ветеранов труда.

Льготы (преференции) ветеранам труда в Украине

1) Применение очередного отпуска в эргономичное время.
2) Право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Освобождение от уплаты налога на землю действует и это полезно собственникам почвы, а так же, дачникам. Простые пенсионеры по возрасту, не ветераны труда, уже высвобождены от уплаты налога на землю. Так, что это приятно лишь вторым видам ветеранов труда.

Бесплатный проезд ветеранам труда, (как ветеранам труда!) отменили с 1 июня 2015 года. По-крайней мере, те, кто есть еще и простыми пенсионерами по возрасту ничего не утратили.

Ветеран труда в украине льготы (преференции)

1) пользование при выходе на пенсию либо смене места работы поликлиниками, к каким они были прикреплены по прошлому месту работы;

Фундаментальным законом, регулирующим льготы (преференции) для ветеранов труда на Украине, есть Закон №3721-XII от 16.12.1993 г. «Об фундаментальных правилах соцзащиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине».

5) первостепенное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первостепенная госпитализация;

Какие конкретно льготы (преференции) у ветеранов труда

— пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего Альянса ССР;

 • По Перечню № 1 — при наличии стажа у мужчин — 30 лет, у дам — 25 лет;
 • По Перечню № 2 — при наличии стажа у мужчин — 35 лет, у дам — 30 лет;
 • Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики при наличии стажа у мужчин — 30 лет и у дам — 25 лет.

— инвалидови 1 и 2 групп, каковые приобретают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не меньше 15 лет.

Льготы (преференции) и Государственные гарантии лицам и ветеранам труда преклонного возраста в Украине

К главным из них возможно отнести право досрочного выхода на пенсию за полтора года до успехи возраста, предусмотренного Законами «Об общеобязательном национальном пенсионном страховании», «О национальной работе», «О статусе нардепа Украины», «О прокуратуре», «О научной и научно-технической деятельности».

Какие конкретно льготы (преференции) положены ветерану труда? Не обращая внимания на то, что список льгот для ветеранов труда, предусмотренный Законом, достаточно внушителен, большая часть из них несущественны либо не реализуются на практике из-за отсутствия финансирования.

Имеется у лиц льготы (преференции) и преклонного возраста по оплате некоторых налогов и сборов. Так, 1окие граждане преклонного возраста, каковые имеют в собственности жилой дом, освобождаются абсолютно либо частично от уплаты земельного налога либо арендной платы за почву. Такие же права у тех пожилых людей, кто имеет дачу либо дом в садовом товариществе.

Как оформить и взять звание «Ветеран труда» Украины в 2017 году

Удостоверение ветерана труда выдают в том месте, где назначали пенсию.

Особых льгот для ветерана труда и нет, а те что имеется получать возможно десятилетиями. Бесплатный проезд отменили в 2015 году.

Получить стаж 25 лет ( жен.) и 30 лет (мужч), если они идут по первому перечню или имеют наследственное заболевание гипофиза и являются карликами.На пять лет больше необходимо иметь стаж. Дабы идти по перечню No 2.

Льготы ветеранам труда и гарантии лицам преклонного возраста в Украине

Согласно Закона Украины «Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан преклонного возраста» (далее — Закон) ветеранами труда являются:

 • все граждане со стажем работы 40 лет  – для мужчин и 35 лет – для женщин, которые вышли на пенсию;
 • граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда — при наличии стажа работы у женщин – 25 лет и у мужчин — 30 лет;
 • по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда – при наличии стажа работы у женщин – 30 лет и у мужчин – 35 лет;
 • те, кто вышел на пенсию на льготных условиях или по выслуге лет в соответствии с пунктами “в” – “з” статьи 13 и статьи 52 Закона Украины “О пенсионном обеспечении”  – при наличии стажа работы у женщин – 30 лет и у мужчин – 35 лет;
 • лица, которые болеют гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики, вышедшие на пенсию в  соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины “О
 • пенсионном обеспечении “- при наличии стажа работы у женщин — 25 лет и у мужчин – 30 лет;
 • пенсионеры, награжденные медалью “Ветеран труда” по законодательству бывшего Союза ССР;
 • инвалиды I и II групп, получающие пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет.

Подтверждение статуса

Документом, подтверждающим статус ветерана труда является удостоверение ветерана труда. 

Удостоверение и нагрудный знак ветерана труда выдается по месту проживания ветерана органами труда и социальной защиты населения, а ветеранам из числа военнослужащих — органами, которые осуществляют их пенсионное обеспечение. В удостоверении обязательно должны быть личная подпись ветерана труда, его фотография, скрепленные печатью органа, который выдал удостоверение. Выдаются удостоверение и нагрудный знак бесплатно.

Льготы ветеранам труда

Какие льготы положены ветерану труда? Несмотря на то, что перечень льгот для ветеранов труда, предусмотренный Законом, довольно внушителен, большинство из них несущественны или не реализуются на практике по причине отсутствия финансирования.

Ветераны труда имеют право на:

 1. пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
 2. первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
 3. преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения ;
 4. ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
 5. первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первоочередная госпитализацию;
 6. использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
 7. преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;
 8. первоочередное получение ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение ссуды для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;
 9. преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;
 10. преимущественное право на установку домашних телефонов;
 11. освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;
 12. бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской

местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Республики Крым) по месту жительства.

Юридическая онлайн-консультация по Skype

Льготный проезд предоставляется при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышал величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

За особые заслуги

Для граждан, имеющих особые трудовые заслуги, – а это Герои Социалистического Труда, Герои Украины, полные кавалеры ордена Трудовой Славы — предусмотрены дополнительные, более ощутимые, льготы и гарантии. А именно:

 1. надбавки к пенсиям в размере 200 процентов минимальной пенсии по возрасту, финансирование которых осуществляется за счет Государственного бюджета Украины;
 2. льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет согласно налогового и таможенного законодательства;
 3. первоочередное бесплатное лечение личное и  членов семей;
 4. первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, доставка по его заключению лекарств на дом;
 5. бесплатное первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда до санаторно-курортного заведения и обратно.
 6. освобождение от квартирной платы, независимо от форм собственности жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг;
 7. бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах первого класса (на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;
 8. бесплатное пользование внутригородским транспортом (трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными переправами), поездами пригородного сообщения, а в сельской местности – автобусами внутриобластных линий;
 9. преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата  работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации;
 10. предоставление  ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в году в удобное  время;
 11. выплата жене (мужу) и детям до 18 лет в случае смерти  единовременного пособия в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти, в расчете на на одного человека и др.

Всем пенсионерам

Кроме того, все украинцы, достигшие пенсионного возраста, пользуются правами и гарантиями, предусмотренными для граждан преклонного возраста.

К основным из них можно отнести право досрочного выхода на пенсию за полтора года до достижения возраста, предусмотренного  Законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О государственной службе», «О статусе народного депутата Украины», «О прокуратуре», «О научной и научно-технической деятельности».

Такое право имеют те, кто был уволен по инициативе собственника в связи с изменениями в организации производства и труда или по состоянию здоровья и имеет минимальный страховой стаж для назначения пенсии.

Одиноким гражданам, достигшим преклонного возраста, выплачивается социальная помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию и инвалидам».

Есть у лиц преклонного возраста и льготы по оплате некоторых налогов и сборов. Так, одинокие граждане преклонного возраста, которые имеют в собственности жилой дом, освобождаются полностью или частично от уплаты земельного налога или арендной платы за землю. Такие же права у тех пожилых людей, кто имеет дачу или дом в садовом товариществе.

В заключение хочется напомнить, что в случае, если органы государственной власти или местного самоуправления отказывают в предоставлении предусмотренной законом льготы, каждый гражданин имеет право обжаловать такой отказ в судебном порядке.

Дата: 09.11.2012

Екатерина Гутгарц

https://www.prostopravo.com.ua/

Простоправо рассказывает, какой пенсионный возраст для выхода на пенсию, что такое страховой стаж для пенсии, как рассчитывается и начисляется пенсия, какая минимальная и максимальная пенсия в стране, как осуществляется перерасчет пенсии и какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту (по старости).

Источник: https://prostopravo.com.ua/pensiya/stati/gosudarstvennye_garantii_i_lgoty_veteranam_truda_i_litsam_preklonnogo_vozrasta_v_ukraine